News

BIM FOR INTERIOR TRAINING

Ngày 10/2/2017, SAA kết hợp với 282 Design đã tổ chức một buổi chia sẻ và trao đổi nghề nghiệp nho nhỏ với chủ đề "áp dụng BIM cho công trình vừa và nhỏ". Với sự tham gia của một số văn phòng Kiến trúc trẻ trên địa bàn Hà Nội khiến không khí thực sự rất cởi mở, vui vẻ và thiết thực. Xin gửi lời cảm ơn tới các văn phòng cùng các cá nhân đã tham gia nhiệt tình trong sự kiện này: Văn phòng Studio 102 , Văn phòng nghia-architect , Văn phòng TOOB STUDIO , Văn phòng Avalo Interior , Văn phòng HML- Architecture, Văn phòng Access Design Lab , Văn phòng APDI Architecture , Văn phòng Idee architects - Idee.vn , Văn phòng kiến trúc 1+1>2 , cùng một số cá nhân KTS khác.