News

BIM PRACTICE & ARCHITECTURE FIRMS

Ngày 23/3/2018, chương trình trao đổi nghề nghiệp về BIM ứng dụng dưới sự bảo trợ và tổ chức của Group Kiến trúc Weplay đã diễn ra thành công. Đơn vị hỗ trợ địa điểm và kỹ thuật là văn phòng RAY Architects.Chương trình có sự tham gia của 9 văn phòng tư vấn thiết kế Weplay và với đội ngũ nhân sự khoảng 70 người. Buổi chia sẻ lần này tập trung sát nhất vào vấn đề "Làm thế nào để áp dụng BIM một cách hiệu quả và thực tế nhất trong bối cảnh hiện tại của các doanh nghiệp tư vấn thiết kế Việt Nam".

SAA tham gia thuyết trình với quan điểm về BIM ứng dụng của mình - đó là việc xây dựng hệ thống doanh nghiệp song hành với việc tổ chức thiết kế và triển khai dự án để tạo thành một quy trình khép kín. Quy trình này phải đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp từ khía cạnh quản lý thiết kế cho đến khía cạnh quản lý tài chính của dự án mang đặc thù bản địa ở Việt Nam.

SAA chia sẻ trực diện vào vấn đề tổ chức mô hình quản lý ra sao trong doanh nghiệp để đạt được hiệu quả: từ việc tổ chức tiêu chuẩn, ISO đến việc tổ chức quản lý dữ liệu, bản vẽ và mô hình 3D có tham số sẽ xây dựng như thế nào để đạt được tiêu chí "Ngắn gọn - Phù hợp - Hiệu quả"...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIM FOR INTERIOR TRAINING

Ngày 10/2/2017, SAA kết hợp với 282 Design đã tổ chức một buổi chia sẻ và trao đổi nghề nghiệp nho nhỏ với chủ đề "áp dụng BIM cho công trình vừa và nhỏ". Với sự tham gia của một số văn phòng Kiến trúc trẻ trên địa bàn Hà Nội khiến không khí thực sự rất cởi mở, vui vẻ và thiết thực. Xin gửi lời cảm ơn tới các văn phòng cùng các cá nhân đã tham gia nhiệt tình trong sự kiện này: Văn phòng Studio 102 , Văn phòng nghia-architect , Văn phòng TOOB STUDIO , Văn phòng Avalo Interior , Văn phòng HML- Architecture, Văn phòng Access Design Lab , Văn phòng APDI Architecture , Văn phòng Idee architects - Idee.vn , Văn phòng kiến trúc 1+1>2 , cùng một số cá nhân KTS khác.